Znaleziono 21 wyników

autor: Zofia Fidelus
ndz lis 16, 2014 9:15 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura deakcesji i zbycia ze zbiorów 31. 10. 2014
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 15105

Re: Procedura deakcesji i zbycia ze zbiorów 31. 10. 2014

W odniesieniu do dekasacji i zbycia należy wziąć pod uwagę polskie regulacje prawne. Ustawa o muzeach oraz rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach tylko w szczególnych sytuacjach i pod określonymi warunkami dopuszczają wykreślenie obiektó...
autor: Zofia Fidelus
ndz lis 16, 2014 9:03 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura wypożyczenia 31. 10. 2014
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 13331

Re: Procedura wypożyczenia 31. 10. 2014

„Dokumentacja wypożyczenia obiektów innym organizacjom lub osobom na określony czas, w określonym celu, zazwyczaj ekspozycyjnym, łącznie z badaniem, konserwacją, fotografią i edukacją, jak również zarządzanie tym wypożyczeniem.” ...zazwyczaj ekspozycyjnym lub badawczym, konserwatorskim, …. Diagram s...
autor: Zofia Fidelus
ndz lis 16, 2014 8:52 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura wyjścia obiektu 31.10. 2014
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 15441

Re: Procedura wyjścia obiektu 31.10. 2014

Jeśli procedura wyjścia obiektu ma być analogiczna do procedury wejścia obiektu to nie powinna dotyczyć jedynie „obiektów należących do muzeum” a raczej wszystkich obiektów opuszczających siedzibę instytucji. Takie rozumienie procedury określa zarówno jej definicja jak i analiza diagramu. „ -zapewni...
autor: Zofia Fidelus
pt lis 14, 2014 5:22 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura braku i uszkodzenia 31. 10. 2014
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 14911

Re: Procedura braku i uszkodzenia 31. 10. 2014

Diagram s. 87 „Zaimplementuj plan muzeum reagowania w razie katastrofy” proponuję: Stwórz i zadbaj o wdrożenie planu reagowania na wypadek katastrofy. s. 88 „członków prasy” proponuję: „przedstawicieli prasy/mediów” Zgadzam się z p. Widacką - procedura uszkodzenia jest raczej procedurą konserwatorsk...
autor: Zofia Fidelus
pt lis 14, 2014 4:47 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura kontroli stanu i oceny technicznej obiektu - 31.08
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 14937

Re: Procedura kontroli stanu i oceny technicznej obiektu - 3

„- zapewniać, że informacje są udokumentowane i można je wyszukać poprzez numer obiektu;” rozumiem, że chodzi o numer inwentarzowy obiektu. Diagram: s. 45 „Zapisz czynności, które muszą być podjęte w celu: - Zabiegów na obiekcie poprzez interwencyjne środki „ s. 48 „Stan obiektu może prowadzić do za...
autor: Zofia Fidelus
pt lis 14, 2014 4:46 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura konserwacji i opieki nad zbiorami - 31.08.2014
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 14856

Re: Procedura konserwacji i opieki nad zbiorami - 31.08.2014

„- zapewniać, że wszystkie informacje dotyczące konserwacji można wyszukać poprzez numer obiektu, oraz że są one aktualne;” – numer inwentarzowy obiektu „- zapewniać, że odpowiednia autoryzacja jest uzyskana przed konserwacją;” – kto ma autoryzować tą informację? Czy chodzi tutaj o wystawienie zlece...
autor: Zofia Fidelus
pt lis 14, 2014 4:44 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura ubezpieczeń i gwarancji - 31.08.2014
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 14845

Re: Procedura ubezpieczeń i gwarancji - 31.08.2014

W polskich warunkach muzealia nie podlegają ubezpieczeniom komercyjnym. Zbiory w wielu muzeach w Polsce są chronione przez wewnętrzną służbę ochrony – Straż Muzealną. Kwestie te regulują odrębne przepisy – takiego rozwiązania ta procedura nie przewiduje. Z praktyki wiemy, że konieczność ubezpieczeni...
autor: Zofia Fidelus
pn wrz 29, 2014 4:28 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura użytkowania zbiorów - 30.09.2014
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 14889

Re: Procedura użytkowania zbiorów - 30.09.2014

działanie obiektów – nie rozumiemy do czego odnosi się to pojęcie. :(
autor: Zofia Fidelus
pn wrz 29, 2014 4:23 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura zarządzania prawami - 30.09.2014
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 15105

Re: Procedura zarządzania prawami - 30.09.2014

Diagram str. 65 Otwórz teczkę związaną z zachowaniem środków należytej staranności (badanie due diligence) i zbieraj kopie wszystkich kwerend – Załóż dokumentację obowiązku należytej staranności (due diligence) i zachowuj kopie wszystkich kwerend / zapytań. Kiedy nowe użytkowanie obiektu jest zaprop...
autor: Zofia Fidelus
pn wrz 29, 2014 3:47 pm
Forum: Procedury
Temat: Procedura audytu - 30.09.2014
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 13179

Re: Procedura audytu - 30.09.2014

Ta procedura nie budzi naszych wątpliwości, zresztą tą kwestię częściowo reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach.