Strona 1 z 1

Procedura braku i uszkodzenia 31. 10. 2014

: czw maja 29, 2014 12:44 pm
autor: Lukasz_Stawski
Definicja
Zarządzanie skutecznym reagowaniem w przypadku odkrycia braku lub uszkodzenia obiektów będących pod opieką organizacji, jak również zarządzanie nim.

Minimalny standard
Organizacja musi mieć zasady reagowania na brak lub uszkodzenie obiektów. Ogólne wytyczne dotyczące polityki zarządzania zbiorami znajdują się w części Polityka zarządzania zbiorami i kontekst prawny.

Procedura braku i uszkodzenia musi:
- umożliwiać organizacji podjęcie odpowiednich kroków w celu uniknięcia kolejnych braków lub zniszczeń;
- zapewniać, że wszystkie decyzje i czynności będące odpowiedzią organizacji na brak lub uszkodzenie są w pełni udokumentowane.

Re: Procedura braku i uszkodzenia 31. 10. 2014

: pt lis 14, 2014 11:53 am
autor: Agnieszka Widacka
Czy do stwierdzenia braku jak i uszkodzenia obiektu powinna by jedna procedura? Chyba nie. Brak przeważnie stwierdza się podczas kontroli, ale samo uszkodzenie jest już raczej stwierdzane i dokumentowane podczas przeglądów konserwatorskich. Wewnętrzne procedury muzealne odnoszące się do tych dwóch wypadków są inne. W przypadku stwierdzenia braku spowodowanego domniemana kradzieżą stosuje się konkretne kroki, m.in. niezwłocznie powiadamia się policję, w przypadku różnic inwentarzowych powołuje się Komisje do rozliczenia różnic inwentarzowych wykazanych przez skontra. Natomiast procedury postępowania z uszkodzonym obiektem są określone oddzielnymi zasadami.

Re: Procedura braku i uszkodzenia 31. 10. 2014

: pt lis 14, 2014 5:22 pm
autor: Zofia Fidelus
Diagram
s. 87
„Zaimplementuj plan muzeum reagowania w razie katastrofy” proponuję: Stwórz i zadbaj o wdrożenie planu reagowania na wypadek katastrofy.
s. 88
„członków prasy” proponuję: „przedstawicieli prasy/mediów”

Zgadzam się z p. Widacką - procedura uszkodzenia jest raczej procedurą konserwatorską związaną z okresowymi przeglądami konserwatorskimi. Chyba, że mówimy tu o całkowitym zniszczeniu obiektu, które ma charakter nagły (np. zniszczone przez zwiedzających na ekspozycji) - wtedy ma to znamiona "katastrofy".