Strona 1 z 1

Procedura ubezpieczeń i gwarancji - 31.08.2014

: czw maja 29, 2014 1:03 pm
autor: Lukasz_Stawski
Definicja
Dokumentacja potrzeb ubezpieczeniowych w związku z obiektami znajdującymi się na stałe w zbiorach organizacji oraz obiektów, za które jest ona odpowiedzialna tymczasowo, jak również zarządzanie tymi potrzebami.

Minimalny standard
Organizacja musi mieć zasady określające ubezpieczanie obiektów i uwzględniające gwarancje zgodne z warunkami rządowego programu gwarancji. Ogólne wytyczne dotyczące polityki zarządzania zbiorami znajdują się w części Polityka zarządzania zbiorami i kontekst prawny.

Procedura dokumentacji ubezpieczenia i zarządzania nim musi:
- zapewniać, że wszystkie obiekty znajdujące się pod opieką organizacji są ubezpieczone zgodnie z prawem;
- zapewniać, że wszystkie obiekty znajdujące się pod opieką organizacji są ubezpieczone zgodnie z polityką organizacji;
- zapewniać, że wszystkie polisy ubezpieczeniowe są regularnie sprawdzane i odnawiane zgodnie z wymaganiami;
- zapewniać, że bieżące zobowiązania ubezpieczeniowe są aktualne;
- zapewniać gwarancje wszystkich kwalifikujących się obiektów będących pod nadzorem organizacji i podczas transportu;
- zapewniać, że odpowiednia minimalna suma odpowiedzialności albo nadwyżka są dostępne do zapłaty, jeżeli jest to wymagane.

Re: Procedura ubezpieczeń i gwarancji

: pt lip 18, 2014 12:41 pm
autor: Martyna
muzealia w Polsce podlegają ochronie, która nie jest równoznaczna z ubezpieczeniem komercyjnym. Nie posiadamy polityki ubezpieczeń - czy jakieś inne muzea w Polsce mają? Nie ubezpiecza się ani tym nie sprawdza i nie odnawia polis na obiekty przechowywane w muzeach. Ubezpiecza się jedynie obiekty brane w wypożyczenie - jeśli właściciel postawi taki warunek w umowie i oczywiście samemu stawia się taki warunek przy wypożyczeniach do innych instytucji zagranicznych.
Nasze Muzeum dodatkowo przerzuca obowiązek ubezpieczenia komercyjnego depozytów na deponenta.

Re: Procedura ubezpieczeń i gwarancji - 31.08.2014

: pt lis 14, 2014 4:44 pm
autor: Zofia Fidelus
W polskich warunkach muzealia nie podlegają ubezpieczeniom komercyjnym. Zbiory w wielu muzeach w Polsce są chronione przez wewnętrzną służbę ochrony – Straż Muzealną. Kwestie te regulują odrębne przepisy – takiego rozwiązania ta procedura nie przewiduje.
Z praktyki wiemy, że konieczność ubezpieczenia obiektów pojawia się w momencie ich użyczania innym instytucjom, przy czym, ze względu na koszty, w ruchu krajowym często odstępuje się od konieczności ubezpieczenia obiektów na zasadzie wzajemności. Ponadto w wypadku użyczeń nie zawsze mamy do czynienia z ubezpieczeniem komercyjnym, gdyż w niektórych szczególnych przypadkach strony akceptują Gwarancje Rządowe - pod określonymi warunkami i w oparciu o odpowiednie przepisy.