Procedura nabycia - 30.06.2014

Moderator: Lukasz_Stawski

Lukasz_Stawski
Posty: 79
Rejestracja: śr maja 28, 2014 9:34 am
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

czw maja 29, 2014 1:25 pm

Definicja
Zarządzanie dodawaniem obiektów i powiązanych z nim informacji do zbiorów organizacji oraz ich możliwa akcesja do stałych zbiorów, jak również dokumentacja dodawania i akcesji obiektów.

Minimalny standard
Organizacja musi mieć zasady nabywania obiektów, które powinny uwzględniać politykę gromadzenia zbiorów. Ogólne wytyczne dotyczące polityki zarządzania zbiorami znajdują się w części Polityka zarządzania zbiorami i kontekst prawny. W celu uzyskania dalszych wskazówek pomocnych przy podejmowaniu decyzji związanych z zasadami postępowania przy nabywaniu obiektów zwróć się do Object Entry: SPECTRUM Advice.

Procedura zarządzania nabywaniem i dokumentacji nabycia musi:
- zapewniać, że uzyskane są pisemne dowody przynależności oryginalnego tytułu do konkretnego obiektu oraz zapewniać przeniesienie tytułu na organizację nabywającą;
- zapewniać uzgodnienie zapisów nabycia z obiektami jako część retrospektywnej dokumentacji, audytu lub czynności inwentarzowej;
- zapewniać, że unikalny numer jest przypisany do wszystkich obiektów i fizycznie z nimi połączony;
- zapewniać, że prowadzony jest rejestr akcesji, opisujący wszystkie nabycia i przedstawiający je jako listę uporządkowaną według numeru;
- zapewniać, że zachowane są informacje na temat procesu nabycia;
- zapewniać, że donatorzy są świadomi warunków, na jakich ich dar lub zapis są akceptowane przez organizację;
- zapewniać, że nabywanie jest zgodne ze strategią nabywania do zbiorów organizacji, oraz że nie narusza żadnego lokalnego, krajowego lub międzynarodowego prawa, traktatu albo uznanego kodeksu postępowania;
- zapewniać, że istnieje kopia informacji z rejestru akcesji i jest ona na bieżąco aktualizowana.

Nabycie jest podstawową procedurą SPECTRUM. Oznacza to, że aby spełnić wszystkie wymagania programu akredytacyjnego (Museum Accreditation Scheme), organizacja musi spełnić minimalny standard tejże procedury.
Załączniki
Procedura nabycia1.jpg
Procedura nabycia1.jpg (127.15 KiB) Przejrzano 16169 razy
Procedura nabycia2.jpg
Procedura nabycia2.jpg (172.94 KiB) Przejrzano 16169 razy
Procedura nabycia3.jpg
Procedura nabycia3.jpg (161.07 KiB) Przejrzano 16169 razy

Muzeum Śląskie
Posty: 40
Rejestracja: śr cze 25, 2014 10:37 am

czw cze 26, 2014 9:09 am

• Uwagi odnośnie punktu „Zebrano w terenie”. Obok tego punktu znajduje się ikona Archeolog, co sugeruje, że punkt ten dotyczy obiektów archeologicznych. W terenie mogą być zbierane także inne obiekty- etnograficzne, historyczne, itd.

W odniesieniu do zabytków ruchomych archeologicznych niezrozumiałe są pojęcia:
- dowód prawa własności – w polskim prawodawstwie zabytki archeologiczne są własnością Państwa. W prawodawstwie angielskim prawa własności do zabytków archeologicznych są bardziej złożone
- dowód uzasadnienia do zebrania – nie jest to zrozumiałe, czy chodzi o rodzaj prowadzonych badań, zainteresowania badawcze, stan zachowania zabytków? W dodatku żądany jest dowód tego uzasadnienia., co czyni tę procedurę jeszcze bardziej niezrozumiałą.
- dowód że zebranie jest zgodne z prawem – w polskim prawodawstwie jest to pozwolenie na badania/poszukiwania wydane przez WKZ, dotyczy zabytków archeologicznych.
- dowód zakresu odpowiedzialności – ten punkt jest niezrozumiały. O jaką odpowiedzialność chodzi?
- W przypadku obiektów archeologicznych pozyskanych w trakcie badań brak uregulowań prawnych dotyczących praw autorskich do zbiorów: informacji o nich, ich wizerunku, publikowania, udostępniania, ekspozycji. Wymaga to uregulowania w polskim prawodawstwie.
- W polskim prawodawstwie obowiązki wynikające z prowadzenia archeologicznych badań terenowych reguluje Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z 1997 roku. Tam też uwzględniono procedury dotyczące poszukiwania zabytków i przypadkowych znalezisk. Należałoby jedynie doprowadzić do pełnej kompatybilnością między Ustawą o Ochronie Zabytków i Ustawa o muzeach.

• Uwagi odnośnie punktu Skarb.
Postępowanie w przypadku znalezienia skarbu (zarówno w rozumieniu skarbu archeologicznego, jak i grupy zabytków drogocennych np. znalezionych w podłodze budynku reguluje Ustawa o ochronie Zabytków i opiece nad Zabytkami z 1997 roku. Konieczność dochodzenia dotyczącego uznania za skarb wydaje się bezzasadne.

Marcin Nyga
Posty: 6
Rejestracja: wt cze 24, 2014 12:29 pm
Lokalizacja: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

czw cze 26, 2014 11:50 am

"zapewniać, że uzyskane są pisemne dowody przynależności oryginalnego tytułu do konkretnego obiektu oraz zapewnić przeniesienie tytułu na organizację nabywającą". - rozszerzyć "tytułu własności"

Zofia Fidelus
Posty: 21
Rejestracja: wt cze 17, 2014 12:15 am

czw cze 26, 2014 3:47 pm

Procedura zarządzania nabywaniem i dokumentacji nabycia musi:
• zapewnić, że uzyskane są pisemne dowody przynależności pierwotnego tytułu prawnego do konkretnego obiektu oraz zapewniać przeniesienie tytułu na instytucje nabywającą

DIAGRAM

s. 27

„Ocena obiektu / Powiązane procedury” : "Kontrola stanu i ocena techniczna obiektu" - jako ocena stanu zachowania obiektu.

„Uzyskanie tytułu /Proces”:

Uzyskaj jednoznaczny tytuł prawny do obiektu [..]

• Formalny tytuł organizacji która nabywa obiekt - sformułowanie jest niejasne

s. 28
„Proces”
pole 1: (w Szkocji – potwierdzenie uwierzytelnionego testamentu) – informacja zbędna w polskiej wersji.
pole 5: Przeniesienie tytułu własności do obiektu, za który została dokonana wymiana niepieniężna - jeśli chodzi o wymianę muzealiów inwentarzowych – wymagana jest zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.

s. 29
pole 1: Przypisz unikalny numer do obiektu – czy w tym miejscu jest mowa o nadaniu numeru inwentarzowego obiektu? W takim razie należałoby to jasno napisać: Wpisz obiekt do księgi inwentarzowej muzealiów i przypisz numer inwentarzowy do obiektu.

Zablokowany
  • Informacje
  • Kto jest online

    Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość