Procedura brania w wypożyczenie - 30.06.2014

Moderator: Lukasz_Stawski

Lukasz_Stawski
Posty: 79
Rejestracja: śr maja 28, 2014 9:34 am
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

czw maja 29, 2014 1:28 pm

Definicja
Zarządzanie i dokumentacja procesu wypożyczania obiektów, za które organizacja jest odpowiedzialna w określonym czasie i w określonym celu, zazwyczaj wystawienniczym, włączającym badania, konserwację, edukację lub fotografowanie/publikację.

Minimalny standard
Organizacja musi mieć swoje zasady wypożyczania obiektów. Ogólne wytyczne dotyczące polityki zarządzania zbiorami znajdują się w części Polityka zarządzania zbiorami i kontekst prawny. Dalsze wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji odnośnie polityki brania obiektów w wypożyczenie zobacz Loans in: SPECTRUM Advice.

Procedura zarządzania i dokumentacji procesu brania w wypożyczenie musi gwarantować:
- ustalenie celu wypożyczenia;
- możliwość takiej opieki nad wypożyczonymi obiektami, jakby były one częścią stałej kolekcji;
- włączenie do dokumentacji instytucji umowy podpisanej przez wypożyczającego i biorącego w wypożyczenie przed rozpoczęciem wypożyczenia;
- przestrzeganie warunków i zasad wypożyczenia;
- ustalenie okresu wypożyczenia dla wszystkich wypożyczanych obiektów;
- zachowanie wpisu o wypożyczeniu;
- możliwość efektywnej kontroli procesu wypożyczania;
- udostępnienie informacji na temat biorącego w wypożyczenie i szczegółów wypożyczenia w formie wymaganej przez wypożyczającego;
- zapewnienie ubezpieczenia lub gwarancji na okres wypożyczenia;
- aktualizację informacji dotyczących lokalizacji wziętych w wypożyczenie obiektów;
- aktualizację informacji dotyczących zabezpieczenia wziętych w wypożyczenie obiektów;
- aktualizację informacji dotyczących warunków przechowywania wziętych w wypożyczenie obiektów, uwzględniając stan obiektu.

Branie w wypożyczenie jest podstawową procedurą SPECTRUM. Oznacza to, że aby sprostać wszystkim wymagania programu akredytacyjnego (Museum Accreditation Scheme), organizacja musi spełniać minimalny standard tej procedury.
Załączniki
Procedura brania w wypozyczenie1.jpg
Procedura brania w wypozyczenie1.jpg (141.11 KiB) Przejrzano 25530 razy
Procedura brania w wypozyczenie2.jpg
Procedura brania w wypozyczenie2.jpg (129.55 KiB) Przejrzano 25530 razy
Procedura brania w wypozyczenie3.jpg
Procedura brania w wypozyczenie3.jpg (125.9 KiB) Przejrzano 25530 razy
Procedura brania w wypozyczenie4.jpg
Procedura brania w wypozyczenie4.jpg (113.47 KiB) Przejrzano 25530 razy
Procedura brania w wypozyczenie5.jpg
Procedura brania w wypozyczenie5.jpg (98.15 KiB) Przejrzano 25530 razy

Muzeum Śląskie
Posty: 40
Rejestracja: śr cze 25, 2014 10:37 am

czw cze 26, 2014 9:07 am

• Punkt „Wyślij pokwitowanie do dającego w wypożyczenie”, następujący po serii procedur:
„Pokwituj wypożyczenia- uzupełnij dokumentację wejścia w chwili przywiezienia obiektu/rozpakuj i sporządź raport dotyczący stanu/w razie potrzeby zorganizuj przygotowania do zabiegów konserwatorskich……/ przydziel numer wypożyczenia……./ zapisz lokalizację obiektów/ wyślij pokwitowanie do dającego w wypożyczenie”
jest niepotrzebny. Funkcje tę spełnia bowiem Umowa użyczenia i protokół , który jest podpisywany w momencie przejęcia obiektów w wypożyczenie. Nie ma zatem potrzeby wysyłać kolejnego potwierdzenie wypożyczenia.

Marcin Nyga
Posty: 6
Rejestracja: wt cze 24, 2014 12:29 pm
Lokalizacja: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

czw cze 26, 2014 11:46 am

Dostosowując procedurę do polskich norm prawnych należałoby zastąpić zwrot "wypożyczenie" na "użyczenie".

Zofia Fidelus
Posty: 21
Rejestracja: wt cze 17, 2014 12:15 am

czw cze 26, 2014 3:42 pm

Marcin Nyga pisze:Dostosowując procedurę do polskich norm prawnych należałoby zastąpić zwrot "wypożyczenie" na "użyczenie".
w MNP stosujemy termin wypożyczenie dla wypożyczeń odpłatnych (np. z Fundacji Raczyńskich) a użyczenie - dla bezpłatnych (czyli w zasadzie wszystkich pozostałych)

Zofia Fidelus
Posty: 21
Rejestracja: wt cze 17, 2014 12:15 am

czw cze 26, 2014 3:43 pm

„zapewnienie ubezpieczenia lub gwarancji na okres wypożyczenia”
W dotychczasowych standardach polskiego muzealnictwa staraliśmy się unikać ubezpieczeń komercyjnych, szczególnie w ramach użyczeń pomiędzy krajowymi muzeami. Oczywiście jeśli użyczający kategorycznie domaga się ubezpieczenia powierzonych nam obiektów musimy się ugiąć przed tak postawionymi warunkami, ale standardem powinna być raczej zasada wzajemnego zaufania.

Olga Jaros
Posty: 2
Rejestracja: śr cze 25, 2014 5:12 pm

pt cze 27, 2014 12:29 pm

s. 21
"Złóż pisemny wniosek o wypożyczenie. Powinno być to zrobione tak wcześnie, jak możliwe i zgodnie z okresem wypowiedzenia wymaganym przez dającego w wypożyczenie"
Wydaje mi się, że nie chodzi o okres wypowiedzenia, tylko wyprzedzenia, końcówka tego opisu powinna zatem brzmieć: "i zgodnie z okresem wyprzedzenia wymaganym przez dającego w wypożyczenie"

Olga Jaros
Posty: 2
Rejestracja: śr cze 25, 2014 5:12 pm

pt cze 27, 2014 12:51 pm

s. 21
"Wniosek powinien zawierać":
Proponuję zacząć od: autor, tytuł (nazwa) obiektu, zamiast znajdującego się później "skróconego opisu wnioskowanego obiektu", co wydaje mi się określeniem nieostrym;
pkt trzeci: "kontekst i cel" proponuję zastąpić "cel i krótki opis projektu"
pkt szósty: "numery wnioskowanych obiektów" proponuję dodać "w przypadku obiektów wypożyczanych z instytucji publicznych" lub "o ile pochodzi z zewidencjonowanej kolekcji" lub zbliżone (w duchu) określenie, które jednoznacznie uczytelni, że podanie nr nie jest warunkiem wykluczającym, gyż obiekty wypożyczane są również ze zbiorów, które nie są w żaden sposób zewidencjonowane
pkt ósmy: zgadzam się z p. Zofią Fidelu i sugeruję ten punkt usunąć

ktabak
Posty: 2
Rejestracja: wt lis 12, 2013 10:52 am

wt lip 01, 2014 10:40 am

s. 21
jestem za terminem "Użyczenie" jako bardziej pojemnym
konieczność ubezpieczania - procedury muszą odzwierciedlać praktykę muzelaną i faktycznie na gruncie muzeów krajowych z reguły nie stosujemy ubezpieczeń komercyjnych i zgodnie z publikacją wydaną w ramach projektu "Lending for Europe" powinnismy działac na zasadach wzajemnego zaufania (jesli chodzi o muzea oczywiście)
- usuwalna etykieta na wypożyczonych obiektach - my ją stosujemy w sytuacji braku oznaczeń np. przy obiektach z kolejcji prywatnych, obiekty muzealne zgodnie z przepisami są zawsze oznakowane i nie dokładamy tam naszych etykiet

Marcin Nyga
Posty: 6
Rejestracja: wt cze 24, 2014 12:29 pm
Lokalizacja: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

śr lip 02, 2014 8:27 am

Umowa użyczenia jest uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. Od 710 do 719. Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Czyli w przypadku kiedy strony umowy ustaliły, że nie będzie pobierana opłata za korzystanie z rzeczy.
Prawdą jest, że ustawa o muzeach posługuje się pojęciem „wypożyczenia”. I tak w art. 25 ust. 1 dotyczącym opłat jest mowa o tym, że muzeum pobiera opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowywanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie oraz w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a - tejże ustawy dotyczącym przenoszenia muzealiów poza teren muzeum użyto pojęcia „wypożyczenie”: muzealia mogą być przenoszone poza teren muzeum, w którym są wpisane do inwentarza: za zgodą dyrektora muzeum, w przypadku: - wypożyczenia innym muzeom. Przy czym zgodnie z art. 25 ust. 3 nie pobiera się opłat za wypożyczenia muzealiów między muzeami krajowymi oraz, pod warunkiem wzajemności, między muzeami z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ustawa o muzeach nie reguluje jednak szczegółowo zasad „wypożyczenia” muzealiów innym muzeom poza określeniem jednego warunku, o którym mowa w ww. art. 25 ust. 3, zaś Kodeks cywilny reguluje szczegółowo warunki użyczenia rzeczy, które przystają do stanu faktycznego dotyczącego „wypożyczenia” muzealiów przez muzea innym muzeom, wydaje się zasadne zastosowanie przepisów o użyczeniu do „wypożyczenia muzealiów”.

Zablokowany
  • Informacje
  • Kto jest online

    Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość