Strona 1 z 1

Informacje o miejscu - Grupa dotycząca procedur

: czw maja 29, 2014 2:32 pm
autor: Lukasz_Stawski
Grupa Informacje o miejscu zawiera zazwyczaj informacje historyczne bądź statyczne; w przeciwności
do adresu jest rzadko wykorzystywana w procedurach zarządzania zbiorami i nie podlega tak częstym
zmianom jak Informacje o adresie.
Może okazać się konieczne użycie kilku osobnych jednostek informacji, w zależności od miejsca, które
jest dokumentowane:

Miejsce – powiązanie (Place association)
Miejsce – warstwa archeologiczna (Place context)
Miejsce – data warstwy archeologicznej (Place context date)
Miejsce – poziom warstwy archeologicznej (Place context level)
Miejsce – współrzędne (Place coordinates)
Miejsce – dokładność współrzędnych (Place coordinates qualifier)
Miejsce – typ współrzędnych (Place coordinates type)
Miejsce – szczegóły środowiskowe (Place environmental details)
Miejsce – obiekt archeologiczny/geologiczny (Place feature)
Miejsce – data obiektu archeologicznego/geologicznego (Place feature date)
Miejsce – typ obiektu archeologicznego/geologicznego (Place feature type)
Miejsce – nazwa (Place name)
Miejsce – typ nazwy (Place name type)
Miejsce – nota (Place note)
Miejsce – właściciel (Place owner (Org, Peo, Per))
Miejsce – pozycja (Place position)
Miejsce – numer referencyjny (Place reference number)