Strona 1 z 1

Informacje o dacie - Grupa dotycząca procedur

: czw maja 29, 2014 2:38 pm
autor: Lukasz_Stawski
Szczegółowe informacje o dacie mogą częstokroć być potrzebne dla informacji historycznej. Daty
związane z działaniami w ramach zarządzania zbiorami mają normalnie tylko jedną datę powiązaną z
nimi, ponieważ znajdują się w użyciu i znane są precyzyjne dety, np. Wejście – data.
Może okazać się konieczne użycie kilku osobnych jednostek informacji, w zależności od typu daty,
która jest dokumentowana:

Jednostki informacji:
Data – powiązanie (Date - association)
Data – najwcześniejsza/jedyna (Date - earliest/single)
Data – pewność najwcześniejszej/jedynej (Date - earliest/single certainty)
Data – dokładność najwcześniejszej/jedynej (Date - earliest/single qualifier)
Data – najpóźniejsza (Date - latest)
Data – pewność najpóźniejszej (Date - latest certainty)
Data – dokładność najpóźniejszej (Date - latest qualifier)
Data – okres (Date - period)
Data – tekst (Date text)

Re: Informacje o dacie - Grupa dotycząca procedur

: sob sie 29, 2015 3:58 pm
autor: Muzeum Śląskie
Data – najwcześniejsza/jedyna (Date - earliest/single)
Uwaga:
Przyjęto, że jeśli nie mamy pewności co do daty przed nią wpisujemy około, przed lub po, prawdopodobnie itp.. Uważamy więc, że zbędne jest rozbijanie daty na trzy podpunkty: data – najwcześniejsza /jedyna; data –pewność najwcześniejszej /jedynej, data – dokładność najwcześniejszej/jedynej wszystko można zawrzeć w tej grupie informacji

Re: Informacje o dacie - Grupa dotycząca procedur

: sob sie 29, 2015 4:27 pm
autor: Muzeum Śląskie
Data – najpóźniejsza (Date - latest)
Uwaga:
Przyjęto, że jeśli nie mamy pewności co do daty przed nią wpisujemy około, przed lub po itp.. Uważamy więc, że zbędne jest rozbijanie daty na trzy podpunkty: Data najpóźniejsza, data – pewność najpóźniejszej i data – dokładność najpóźniejszej wszystko można zawrzeć w tej grupie informacji

Re: Informacje o dacie - Grupa dotycząca procedur

: sob sie 29, 2015 4:29 pm
autor: Muzeum Śląskie
Data – okres (Date - period)
Uwaga:
Oprócz ogólnego określenia okresu powinna być możliwość doprecyzowania (bez zapisu cyfrowego), np. wczesnyokres epoki brązu, późny okres epoki brązu, Halsztat C itp.
Oprócz określenia okresu np. epoka brązu, powinna być też możliwość podania jednostek taksonomicznych do których obiekt należy – np. kultura trzciniecka, kultura łużycka, grupa śląska, grupa górnośląsko-małopolska, faza I itp.