Strona 1 z 1

Informacje o procesie - Grupa dotycząca procedur

: czw maja 29, 2014 2:44 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu modelowania jakiegokolwiek procesu, który ma miejsce w organizacji i o którym
organizacja prganie dokumentować informacje, np. organizacja może chcieć zapisać dane osoby
która zidentyfikowała obiekt lub metodę użytą do datowania obiektu. Powiąż z obiektem bądź
obiektami, których dotyczy przy użyciu jednostki informacji Obiekt – numer w grupie informacji
Informacje identyfikujące obiekt.

Jednostki informacji:
Proces – data (Process date)
Proces – metoda (Process method)
Proces – nota (Process note)
Proces – osoba/organizacja (Process person/organisation (Org, Per))
Proces – numer referencyjny (Process reference number)

Re: Informacje o procesie - Grupa dotycząca procedur

: czw maja 07, 2015 4:55 pm
autor: Muzeum Śląskie
Informacje o procesie

Uwaga:
Jeżeli proces jest rozumiany jako element zabiegów na obiekcie ( preparacja oprawiony na wystawę) to korzystnie byłoby tę grupa informacji powinna towarzyszyć informacją dotyczącym konserwacji, a nie przemieszczania obiektu.