Strona 1 z 1

Informacje o braniu w wypożyczenie - Grupa dot. procedur

: czw maja 29, 2014 2:50 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu opisania zdarzenia brania w wypożyczenie. Powiąż z obiektem bądź obiektami, których
dotyczy przy użyciu jednostki informacji Obiekt – numer w grupie informacji Informacje identyfikujące
obiekt.

Jednostki informacji:
Dający w wypożyczenie (Lender (Org, Peo, Per))
Dający w wypożyczenie – osoba autoryzująca (Lender’s authoriser (Org, Per))
Dający w wypożyczenie – data autoryzacji (Lender’s authorisation date)
Dający w wypożyczenie – kontakt (Lender’s contact (Org, Per))
Branie w wypożyczenie – kontakt (Loan in contact (Org, Per))
Branie w wypożyczenie – warunki (Loan in conditions)
Branie w wypożyczenie – nota (Loan in note)
Branie w wypożyczenie – numer referencyjny (Loan in reference number)