Strona 1 z 1

Informacje o kontroli stanu/ocenie tech.-Grupa dot. procedur

: czw maja 29, 2014 2:54 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu opisania zdarzenia kontroli stanu zachowania lub oceny technicznej. Powiąż z obiektem
bądź obiektami, których dotyczy przy użyciu jednostki informacji Obiekt – numer w grupie informacji
Informacje identyfikujące obiekt.

Jednostki informacji:
Kontrola stanu/ocena techniczna – data (Condition check/assessment date)
Kontrola stanu/ocena techniczna – metoda (Condition check/assessment method)
Kontrola stanu/ocena techniczna – nota (Condition check/assessment note)
Kontrola stanu/ocena techniczna – powód (Condition check/assessment reason)
Kontrola stanu/ocena techniczna – numer referencyjny (Condition check/assessment reference number)
Kontroler stanu/oceniający (Condition checker/assessor (Per)