Strona 1 z 1

Informacje o obiekcie uzyskane od widza - Grupa dot. obiektu

: czw maja 29, 2014 2:58 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania informacji o obiekcie udzielonych przez widza oglądającego obiektu. W celu
dokumentacji szczegółów procesu użyj grupy informacji Informacje o użytkowaniu zbiorów. Powiąż z
odnośnymi Informacjami o użytkowaniu zbiorów przy użyciu jednostki informacji Badanie/użycie
obiektu – numer referencyjny lub Wystawa – numer referencyjny.

Jednostki informacji:
Widz – rola (Viewer’s role)
Widz – osobiste doświadczenie (Viewer’s personal experience)
Widz – stosunek osobisty (Viewer’s personal response)
Widz – referencje (Viewer’s reference)
Widz – nota o wkładzie (Viewer’s contribution note)