Strona 1 z 1

Informacje o wycenie obiektu - Grupa dotycząca obiektu

: czw maja 29, 2014 2:59 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania szczegółów wyceny obiektu. W celu dokumentacji szczegółów procesu użyj
grupy informacji Informacje o wycenie. Powiąż z odnośnymi Informacjami o wycenie przy użyciu
jednostki informacji Wycena – numer referencyjny.

Jednostki informacji:
Wycena obiektu (Object valuation)
Wycena obiektu – data (Object valuation date)
Wycena obiektu – nota (Object valuation note)
Wycena obiektu – data odnowienia (Object valuation renewal date)
Wycena obiektu – typ (Object valuation type)

Re: Informacje o wycenie obiektu - Grupa dotycząca obiektu

: ndz mar 08, 2015 7:19 pm
autor: Muzeum Śląskie
14.1
Wycena obiektu (Object valuation)

Definicja Obecna wartość obiektu określona przez Rzeczoznawcę.
Jak zapisywać Użyj złotówek
Przykłady 1050; 2,50
Użycie Zapisz tylko raz dla obiektu
Grupa informacji Informacje o wycenie obiektu


Uwaga:
Proponujemy by w miejscu Rzeczoznawca zastąpić słowem: Wyceniający
Uzasadnienie:
W polskiej rzeczywistości Muzea przeważnie nie stać na Rzeczoznawców zewnętrznych /konkretna funkcja i uprawnienia/ wyceny dokonują na ogół pracownicy merytoryczni lub zespół powołany w muzeum.