Strona 1 z 1

Informacje o użytkowaniu obiektu - Grupa dotycząca obiektu

: czw maja 29, 2014 3:00 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania szczegółów dotyczących użytkowania obiektu. W celu dokumentacji szczegółów
procesu użyj grupy informacji Informacje o użytkowaniu zbiorów. Powiąż z odnośnymi Informacjami o
użytkowaniu zbiorów przy użyciu jednostki informacji Badanie/użycie obiektu – numer referencyjny lub
Wystawa – numer referencyjny.

Jednostki informacji:
Kategoria dostępności (Access category)
Kategoria dostępności – data (Access category date)
Kategoria dostępności – nota (Access category note)
Podziękowanie/uznanie (Credit line)
Etykieta/nota katalogowa – tekst (Label/raisonné text)
Etykieta/podpis – publiczność (Label audience)
Etykieta/podpis – autor (Label author)
Etykieta/podpis – język (Label language)
Etykieta/podpis – nota (Label note)
Etykieta/podpis – powód (Label reason)
Etykieta/podpis – data tekstu (Label text date)
Ekspozycja obiektu – status (Object display status)
Ekspozycja obiektu – data statusu (Object display status date)