Strona 1 z 1

Informacje o udzielaniu praw do obiektu - Grupa dot. obiektu

: czw maja 29, 2014 3:01 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania praw do wykorzystania obiektu udzielonych przez organizację innym
podmiotom. Powiąż z odnośnym obiektem przy użyciu jednostki informacji Obiekt – numer w grupie
informacji Informacje identyfikujące obiekt.

Jednostki informacji:
Udzielanie praw – data autoryzacji (Rights out authorisation date)
Udzielanie praw – osoba autoryzująca (Rights out authoriser)
Udzielanie praw – data rozpoczęcia (Rights out begin date)
Udzielanie praw – status zezwolenia (Rights out consent status)
Udzielanie praw – data statusu zezwolenia (Rights out consent status date)
Udzielanie praw – data zakończenia (Rights out end date)
Udzielanie praw – nota (Rights out note)
Udzielanie praw – numer referencyjny (Rights out reference number)
Udzielanie praw – wnioskujący (Rights out requester)
Udzielanie praw – typ (Rights out type)