Strona 1 z 1

Informacje o uzyskiwaniu praw do obiektu-Grupa dot. obiektu

: czw maja 29, 2014 3:02 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania praw do wykorzystania obiektu uzyskanych przez organizację od innych
podmiotów. Powiąż z odnośnym obiektem przy użyciu jednostki informacji Obiekt – numer w grupie
informacji Informacje identyfikujące obiekt.

Jednostki informacji:
Uzyskiwanie praw – data rozpoczęcia (Rights in begin date)
Uzyskiwanie praw – status zezwolenia (Rights in consent status)
Uzyskiwanie praw – data statusu zezwolenia (Rights in consent status date)
Uzyskiwanie praw – data zakończenia (Rights in end date)
Uzyskiwanie praw – posiadacz (Rights in holder)
Uzyskiwanie praw – nota (Rights in note)
Uzyskiwanie praw – numer referencyjny (Rights in reference number)
Uzyskiwanie praw – typ (Rights in type)