Strona 1 z 1

Informacje o prawach do obiektu - Grupa dotycząca obiektu

: czw maja 29, 2014 3:03 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania praw powiązanych z obiektami, niezależnie od tego kto je posiada. Powiąż z
odnośnym obiektem przy użyciu jednostki informacji Obiekt – numer w grupie informacji Informacje
identyfikujące obiekt.

Jednostki informacji:
Pojedyncze prawa – data rozpoczęcia (Right begin date)
Pojedyncze prawa – data zakończenia (Right end date)
Pojedyncze prawa – posiadacz (Right holder (Org, People, Per))
Pojedyncze prawa – nota (Right note)
Pojedyncze prawa – numer referencyjny (Right reference number)
Pojedyncze prawa – typ (Right type)