Strona 1 z 1

Informacje o wymaganiu dotyczącym obiektu-Grupa dot. obiektu

: czw maja 29, 2014 3:04 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania różnych wymagań związanych z opieką nad obiektem, gdy znajduje się pod
opieką organizacji i innych podmiotów.

Jednostki informacji:
Zalecenia – ekspozycja (Display recommendations)
Zalecenia – środowisko (Environmental recommendations)
Zalecenia – obsługa (Handling recommendations)
Zalecenia – pakowanie/opakowanie (Packing recommendations)
Zalecenia – bezpieczeńśtwo (Security recommendations)
Wymagania szczególne (Special requirements)
Wymagania – przechowywanie (Storage requirements)
Kod priorytetu ratunkowego (Salvage priority code)
Kod priorytetu ratunkowego – data (Salvage priority code date)
Wymagania prawne/licencyjne (Legal/licence requirements)
Wymagania prawne/licencyjne – posiadane (Legal/licence requirements held)
Wymagania prawne/licencyjne – data rozpoczęcia posiadanych (Legal/licence requirements
held begin date)
Wymagania prawne/licencyjne – data zakończenia posiadanych (Legal/licence requirements
held end date)
Wymagania prawne/licencyjne – numer posiadanych (Legal/licence requirements held number)
Wymagania prawne/licencyjne – data odnowienia posiadanych (Legal/licence requirements held renewal
date)