Strona 1 z 1

Informacje identyfikujące obiekt - Grupa dotycząca obiektu

: czw maja 29, 2014 3:07 pm
autor: Lukasz_Stawski
Informacje identyfikujące obiekt (Object identification information)
Użyj w celu zapisania podstawowych informacji o obiekcie bądź grupie obiektów.

Jednostki informacji:
Obiekt – numer (Object number)
Inny numer (Other number)
Inny numer – typ (Other number type)
Skrócony opis (Brief description)
Komentarze (Comments)
Cechy charakterystyczne (Distinguishing features)
Liczba obiektów (Number of objects)
Nazwa obiektu (Object name)
Nazwa obiektu – powszechność (Object name currency)
Nazwa obiektu – poziom (Object name level)
Nazwa obiektu – nota (Object name note)
Nazwa obiektu – system klasyfikacji (Object name system)
Nazwa obiektu – typ (Object name type)
Nazwa/tytuł obiektu – język (Object name/title language)
Odpowiedzialny dział/sekcja (Responsible department/section)
Tytuł (Title)
Tytuł - tłumaczenie (Title translation)
Tytuł - typ (Title type)