Strona 1 z 1

Informacje o historii i powiązaniach obiektu - Gr. dot. ob.

: czw maja 29, 2014 3:09 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania historycznego zastosowania i powiązań obiektu.

Jednostki informacji:
Powiązana aktywność (Associated activity)
Powiązana aktywność - nota (Associated activity note)
Powiązany koncept (Associated concept)
Powiązany krąg kulturowy (Associated cultural affinity)
Powiązana data (Associated date)
Powiązane wydarzenie – data (Associated event date)
Powiązane wydarzenie – nazwa (Associated event name)
Powiązane wydarzenie – typ nazwy (Associated event name type)
Powiązane wydarzenie – organizacja (Associated event organisation (Org))
Powiązane wydarzenie – społeczność (Associated event people (Peo))
Powiązane wydarzenie – osoba (Associated event person (Per))
Powiązane wydarzenie – miejsce (Associated event place (Pla))
Powiązany obiekt (Associated object)
Powiązany obiekt – typ (Associated object type)
Powiązana organizacja (Associated organisation (Org))
Powiązana społeczność (Associated people (Peo))
Powiązana osoba (Associated person (Per))
Powiązane miejsce (Associated place (Pla))
Powiązanie – nota (Association note)
Powiązanie – typ (Association type)
Obiekt – nota historyczna (Object history note)
Właściciel (Owner (Org, Per))
Własność – dostęp (Ownership access)
Własność – kategoria (Ownership category)
Własność – daty (Ownership dates)
Przeniesienie własności – metoda (Ownership exchange method)
Przeniesienie własności – nota (Ownership exchange note)
Przeniesienie własności – cena (Ownership exchange price)
Własność – miejsce (Ownership place (Pla))
Związany obiekt – numer (Related object number)
Związany obiekt – powiązanie (Related object association)
Związany obiekt – nota (Related object note)
Zastosowanie (Usage)
Zastosowanie – nota (Usage note)
Jednostka stratygraficzna – nota (Stratigraphic unit note)