Strona 1 z 1

Informacje o stanie zachowania i ocenie technicznej obiektu

: czw maja 29, 2014 3:13 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania szczegółów stanu lub oceny technicznej obiektu. W celu dokumentacji
szczegółów procesu użyj grupy informacji Informacje o kontroli stanu/ocenie technicznej. Powiąż z
odnośnymi Informacjami o kontroli stanu/ocenie technicznej przy użyciu jednostki informacji Kontrola
stanu/ocena techniczna – numer referencyjny.

Jednostki informacji:
Kompletność (Completeness)
Kompletność – data (Completeness date)
Kompletność – nota (Completeness note)
Stan (Condition)
Stan – data (Condition date)
Stan – nota (Condition note)
Konserwacja – priorytet (Conservation treatment priority)
Warunki środowiskowe – nota (Environmental condition note)
Warunki środowiskowe – data noty (Environmental condition note date)
Data następnej kontroli stanu zachowania/oceny technicznej (Next condition check/assessment date)
Ocena techniczna (Technical assessment)
Ocena techniczna – data (Technical assessment date)
Zagrożenie (Hazard)
Zagrożenie – data (Hazard date)
Zagrożenia – nota (Hazards note)