Strona 1 z 1

Informacje o zebraniu obiektu - Grupa dotycząca obiektu

: czw maja 29, 2014 3:14 pm
autor: Lukasz_Stawski
Użyj w celu zapisania informacji o zebraniu obiektów w terenie, np. podczas wykopalisk
archeologicznych.

Jednostki informacji:
Zebrano w terenie – data (Field collection date)
Zebrano w terenie – nazwa wydarzenia (Field collection event name)
Zebrano w terenie – numer referencyjny wydarzenia (Field collection event reference number)
Zebrano w terenie – metoda (Field collection method)
Zebrano w terenie – nota (Field collection note)
Zebrano w terenie – numer (Field collection number)
Zebrano w terenie – miejsce (Field collection place (Pla))
Zebrano w terenie – źródło (Field collection source (Org, Peo, Per))
Zebrał w terenie (Field collector (Org, Per))
Kompleks geologiczny – nazwa (Geological complex name)
Habitat (Habitat)
Habitat – nota (Habitat note)
Jednostka stratygraficzna – nazwa (Stratigraphic unit name)
Jednostka stratygraficzna – typ (Stratigraphic unit type)